Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2014

impulsiive
22:22
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viapouler pouler
impulsiive
22:21
Obudziłam się siedem po siódmej i do wpół do ósmej, czyli przez całe dwadzieścia trzy minuty, wsłuchiwałam się w samotność moich nerek, mojej wątroby i mojego serca.
— Jerzy Pilch
Reposted fromlenirium lenirium viapouler pouler
impulsiive
22:21
Bez względu na to, jak się czujesz ...  Wstań.  Ubierz się.  Pokaż się.  I nigdy się nie poddawaj.
Reposted fromflesz flesz viapouler pouler
impulsiive
20:30
9042 0767 390
Reposted fromvounsky vounsky viapouler pouler
impulsiive
19:43
4970 0755 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
impulsiive
19:43
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapouler pouler
impulsiive
19:42
Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi
— Wiesław Myśliwski - "Widnokrąg"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viapouler pouler
impulsiive
19:42
Ponad 10 lat temu byłem z kobietą, która miała córkę. Mała dziewczynka, chodziła do przedszkola. Długo się oswajaliśmy, w końcu mnie zaakceptowała. Kiedyś wędrowaliśmy po ulicach Warszawy i ona mnie chwyciła za rękę. Żadna kobieta w moim życiu – a było ich kilka i były to często wyzywająco piękne kobiety – nigdy nie wywołała we mnie takiej dumy, poczucia godności i spełnienia jak ta sześcioletnia pannica. Tamta sytuacja stała się barometrem mojej normalności.
— J.Wojewódzki
Reposted byrationally rationally

June 08 2014

impulsiive
08:26
2637 7db2 390
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapouler pouler
08:25
9432 c01b 390
Reposted frommeovv meovv viapouler pouler

May 27 2014

impulsiive
19:05
Iść żyć. Udawać cząstkę społeczeństwa.
— Marcin Świetlicki
impulsiive
19:05
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
impulsiive
19:05
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
impulsiive
19:05
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromlavendowy lavendowy viapouler pouler
impulsiive
19:04
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapouler pouler
impulsiive
19:02
4344 e207 390
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
impulsiive
19:02
Więcej go nie zobaczę, a nawet jeśli kiedyś gdzieś go napotkam, będzie obcy.
— Amen
impulsiive
19:01
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— RALPH WALDO EMERSON, powieszę to sobie na ścianie
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viapouler pouler
impulsiive
19:01
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler

May 25 2014

impulsiive
20:48

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viaCarlota Carlota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl